ul. Twardowskiego 42 (I piętro), 30-312 Kraków
MindWell

Patrycja Banasik (Ptaszek)

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Jestem psychologiem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS

Jestem psychologiem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, ośrodku rekomendowanym przez PTTPB, a także Trenerem Umiejętności Społecznych. Posiadam przygotowanie pedagogiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w centrach terapeutycznych, psychoonkologicznych oraz placówkach oświatowych. Pracuje psychologicznie i psychoterapeutycznie z młodzieżą i osobami dorosłymi posługując się  technikami poznawczo-behawioralnymi. W obszarze moich zainteresowań zawodowych znajduje się  także terapia zorientowana na schematy, techniki doświadczeniowe oraz techniki uważności i akceptacji.

W swojej pracy ważne jest dla mnie autentyczne spotkanie z drugim człowiekiem, w atmosferze bezpieczeństwa i komfortu, a także stworzenie silnej relacji terapeutycznej opartej na wzajemnym zaufaniu i akceptacji. Staram się pomóc innym w odnalezieniu wewnętrznych zasobów, wydobyciu potencjału i podnoszeniu jakości ich życia. Wierzę, że to osoba do mnie przychodząca zna się najlepiej, a ja towarzyszę jej w odkryciu drogi do siebie samego.

Patrycja Ptaszek
Do góry