Anna Widawska

PSYCHOLOG | PSYCHOTERAPEUTKA W TRAKCIE SZKOLENIA

W centrum moich zainteresowań zawodowych jest osobowość człowieka, seksualność oraz zależności między psychiką i ciałem.

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, podczas których ukończyłam ścieżkę specjalizacyjną z psychologii sądowej i psychologii organizacji. Obecnie realizuję całościowy kurs psychoterapii organizowany przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w modalności integracyjnej, z przewodnim nurtem psychodynamicznym. Szkolenie psychoterapeutyczne jest akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyłam również pierwszy stopień szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) akredytowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Korzystam także z technik terapii poznawczo-behawioralnej.

Mam doświadczenie w pracy z dorosłymi oraz z parami a wcześniejsze doświadczenia zawodowe związane z pracą biurową i ukończeniem specjalności z psychologii organizacji, pozwalają mi na bardzo dobre zrozumienie problematyki wypalenia zawodowego, uzależnienia od pracy, stresu i motywacji.

Mogę Ci również pomóc z lękiem, obniżoną samooceną i problemami wynikającymi z połączenia ciało-mózg. Regularnie poszerzam swoje umiejętności oraz warsztat pracy biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych. W swojej pracy zawodowej skupiam się na indywidualnym podejściu i integracji narzędzi z różnych nurtów, tak by współpraca była, jak najbardziej skuteczna.

Jeżeli czujesz, że w Twoim życiu istnieje obszar, który wymaga konsultacji — zapraszam do kontaktu.

Specialty

PSYCHOLOG | PSYCHOTERAPEUTKA W TRAKCIE SZKOLENIA

Degrees

Psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim,

Certificates & awards

Have a question?